Noruego.com

Alicante

Eierskifterapport™

Når man skal selge bolig bør man være trygg på at man ikke får problemer i etterkant av boligsalget. Det er svært mange boligkjøpere som opplever at de ikke har fått de opplysningene de burde ha fått av den tidligere eieren og med dagens lovgivning (avhendingsloven), så kan de ha et krav mot tidligere eier.

Selger har opplysningsplikt.

Dette betyr at boligselger bør få byggfaglig hjelp til å undersøke boligen før salg. Enkelte selgere tenker muligens at de vil få lavere pris dersom for eksempel en takstmann som også er byggmester har undersøkt boligen for grundig. Dette er sjelden sant. En gammel sannhet i meglerbransjen sier at beliggenheten er det som selger og bestemmer prisen. Altså: ikke nødvendigvis boligens tilstand.
En eldre bolig har som regel slitasje, mangler og feil. Alle vet dette. Derfor er det ikke farlig å opplyse om dette, og nettopp derfor kan det være farlig og ikke opplyse om dette.

Eierskifterapport™

Dette er en rapport som er laget for å hjelpe selger, og forberede selger for en trygg bolighandel. Eierskifterapport™ er bygget opp med innspill fra den byggfaglige gruppen som kan mest om boliger, byggmesteren.
Fordelen med Eierskifterapport™ i forhold til andre rapporter i markedet.
I en Eierskifterapport™ undersøkes de bygningsdelene som statistikk sett blir tvist om i bransjen. Dette er den eneste rapporten i markedet som følger den nyeste standarden NS3600 på de byggetekniske undersøkelsene. Rapporten har et fast rammeverk som den byggfaglige skal følge. Dette faste rammeverket kommer tydelig frem i rapporten slik at både kjøper og selger kan lese hva som er undersøkt.

Enkelte vil nok hevde at styrken ligger hos hvem som utfører denne rapporten, det er en takstmann som må ha full byggmesterutdannelse i bunnen før han/hun starter sin takstmannutdannelse. Jeg mener at Eierskifterapport™ har mange styrker.

Tryggere blir det ikke.

Noruego.com © 2016 NORUEGO.COM